Bağlanma – Bireyselleşme

Oturumda ele alınacak olan alt konular

Bağlanma sorunu nedir, neden kaynaklanır?
Bağlanma örüntüsü ebeveynden çocuğa nasıl geçer?
Güvenli bağlananlar (esnek ve dayanıklılar)
Kaygılı kaçınmacı bağlananlar (sert kabuklular)
Kaygılı çelişkili bağlananlar ( hassas derililer)
Güvensiz bağlananların ilişkilerde ebeveyn arayışı
Yanlış kişiden duygusal tahsilat çabası
(ebeveynin borcunu sevgiliye ödetmeye çalışmak)
Bağlanma sorunlarıyla baş etme ve aşma yolları
Bağımlı oluştan bağlı oluşa geçiş için öneriler

***

“Bağlanma sorunu, sadece romantik ilişkileri değil, öteki ile kurduğumuz bütün ilişkileri içerir…

İlişkideki özgürlük alanını geniş tutmak adına “bağlanma sorunum var” dediğimizde; sadece nazikçe “çok eşliliği tercih ediyorum” demiş olmayız. “Yeryüzü hayatıyla bağ kurma sorunum var” diyoruzdur…

Bağlanma sorunu, aynı zamanda ayrışma-farklılaşma-bireyleşme sorunudur.
Bağlanma sorunu olun kişinin yapışık, dolaşık, içinde kaldığı biri ya da birileri vardır.

Ne yaparsa yapsın, ne kadar başarılı olursa olsun, yine de değersiz, yetersiz, içten içe suçlu hisseden, varlığından utanç duyan birey, kendisine hak ettiğine inandığı cezayı verecek olanı seçer ve ona bağlanır bazen…

Anneden alınan güven, başkalarıyla yakın ve anlamlı ilişki kurma cesaretine
dönüşecek olan yakıttır. Bu yakıt yetersizse, çocuk dış dünyaya ve ötekilere merak, cesaret ve kendine güvenle yaklaşmakta zorluk yaşar…

Bağlanma ve yakınlık zaaflarından muzdarip kişilerle girilen ilişkilerden sonra birey ilişkiye fazla temkinli yaklaşır, ilişkiden kaçar, ilişkiye direnir ya da paradoksal bir şekilde bir türlü yerleşemediği çok sayıda ilişkiyi dener hale gelebilir. Başkalarına duyduğumuz güven, yetişkinlikte sarsılabilir. Ya da tersi gerçekleşebilir; hassas derili anneyle büyümüş kaygılı-çelişkili bağlanan biri, güvenli bağlanan esnek ve dayanıklı biri ile yakın ilişkiye girdiğinde değişir. Ötekinden öğrenmeye açıksa daha güvenli, daha sakin, hayata ve insanlara karşı daha cesur olur. Söz konusu öteki, bir sevgili olabilir, bir dost ya da bir psikoterapist. Sisteme giren yeterince güçlü biri, sistemdeki zafiyeti giderip patolojiyi sağlığa dönüştürebilir…”

Alıntılar: Şule Öncü / Yatıyorum bir şey diyor musun?