Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Ekol:Deneyimsel temelde, sistemik, dinamik, entegratif bireysel psikoterapi

50 dakikalık seanslar, genellikle 14 günde bir yapılır
Terapinin süresi ve içeriği danışanın ihtiyacına göre belirlenir

Çalışma alanları:
Depresyon
Kaygı, anksiyete, panik atak
Takıntılar
Sosyal fobi
İlişki sorunları
İlişki kuramamakla ilgili sorunlar
Duygusal ya da zihinsel karmaşa
Kararsızlık
Kendine ya da başkalarına güven sorunları
Köken aile ile ilgili yerleşik sorunlar
Köken aileden ayrışma ve bireyleşme süreçleri
Utangaçlık, çekingenlik, içe kapanma
Erteleme ya da harekete geçememe
Kendini ifade sorunları
Yön tayini ile ilgili sorunlar
Meslek seçme, sektör değiştirme ile ilgili kararsızlıklar
Kendini gerçekleştirmede yaşanan zorluklar
Anlam arayışı / anlamsızlık krizleri…

Bütün çalışmalar;
gündelik yaşamdaki işlevselliğin desteklenmesini,
egonun güçlendirilmesini,
kişinin iç ve dış kaynaklarını verimli kullanmasını,
ilişkilerdeki dengenin kurulmasını,
benlik restorasyonu ya da yeniden yapılanmayı,
yaratıcılığın ve spontanlığın aktivasyonunu içerir.