Çift Terapisi

Çift Terapisi

Ekol:Deneyimsel temelde, sistemik, dinamik, entegratif çift ve aile terapisi

Seanslar 50 dakikadır
Görüşmeler, çiftle ya da taraflardan sadece biri ile yapılabilir
Terapinin süresi genellikle 8 – 20 seans arasındadır

Çalışma alanları:
İlişki sorunları
Evlilik öncesi danışmanlık
Çatışmalı ilişkiler
İlişki içinde kopuşlar
Bağımlı ilişkinin yarattığı sorunlar
Cinsel sorunlar
Sadakatsizlikle ilgili sorunlar
Sadakatsizlikten sonra ilişkinin tamir veya tahliyesi
Boşanma kararının gözden geçirilmesi
Boşanma moderasyonu (psikolojik hasarı azaltma)
Boşanma sırasında ve sonrasında tarafların (varsa çocukların) desteklenmesi
Alternatif ilişki modellerinin ele alınması

Bütün çalışmalar;
ilişki içindeki iletişim ve etkileşim sorunlarını gidermeyi,
taraflar arasındaki uyumu ve karşılıklı tatmini güçlendirmeyi,
ilişkinin yaratıcı, üretken ve gelişen bir yapıya kavuşmasını,
tarafların ilişki içindeyken de bireyselleşebilecekleri, gelişebilecekleri soluklanma alanları yaratmayı içerir.