Erkeklik Kadınlık Sorunları

Tanıtım Videosu

Oturumda ele alınacak olan alt konular

Cinsler arasındaki doğal ve yapay farklar
İçimizdeki kadın ve erkeğin dengesi
İlişkiden kaçan erkekler, yalnız kadınlar
Ataerkil görünümlü anaerkil yapı
Erkeklik inşası, erkeğin kopuşu ve yabancılaşması
Kadının sorumluluk ve kendilik sorunu
Kışkırtılmış erkeklik, bölünmüş kadınlık
Yok sayılan kadınlığın erkekliği ele geçirmesi
Kız tribi / erkek tribi, Kezban / Kâmil gibi popüler kültür kavramları
Kadın ve erkek arasında buluşma ve uzlaşma zeminini nasıl yaratabiliriz?

***

“Kadın yakın ilişki, erkek rekabet toprağında yetişir.

Kadınlık olmakla, erkeklik yapmakla tanımlıdır.

İyi bir ilişkinin vizyoneri kadın, misyoneri erkektir.

Zor kadın, anlaşılamayan kadın değil; kendi hayatını anlamlandıramayan kadındır.

Bizde erkeğin kendini harcayanı, kadının erkeği harcayanı makbuldür.

Evrimin yükünü kadın taşır, direksiyonunu erkek tutar. Bizim sorunumuz bu.

Bitmez tükenmez bir inşaattır erkeklik. Sürekli bir yapma-etme-ispatlama halidir. Dört yaşında işe koşulmuş bir inşaat işçisi olarak erkek, hiç durmadan taş taşır, beton karar, demir döşer… Bulunduğu coğrafyaya göre derme çatma bir gecekondu da olabilir bu inşaat, çelik konstrüksiyonlu bir gökdelen de. Her durumda erkekliğin kulaklarını sağır eden bu inşaatın gürültüsü, gözlerini kör eden bu inşaatın tozu, ötekine uzanabilecek ellerini sakatlayan bu inşaatın kazalarıdır. (Aynı durum, kadın bireyin modern toplumdaki benlik inşaatı için de geçerlidir).

Anneliği “kariyer” olarak gören kadın, çocuklar aracılığıyla terfi beklentisine girer. Bunun sonucu olarak da ortaya sahte kendilikli proje çocuklar çıkar. Tek uğraşı annelik olan kadınların genellikle hayat acemisi, bağımlı, narsisist çocukları olur.

İlişki sorunları, biten ilişkiler ve yalnızlık; kadını genellikle anksiyete ve depresyona, erkeği ise genellikle duygusal küntlük, içe kapanma ve/veya kısa süreli yüzeysel ilişkiler kurmaya itiyor. Erkek, sağlıklı ve mutlu ilişki kurma umudunu kadına göre daha çabuk ve kolay yitiriyor. Kadın ise depresif olsa da yeniden ilişki kurmayı deniyor ancak muhatap bulamıyor…”
Şule Öncü / Yatıyorum bir şey diyor musun?