Grup Terapisi

Grup Terapisi

Ekol:Psikodrama

Psikodrama nedir?
Psikodrama; akla gelebilecek her türlü sorun, duygu, kavram, olgu ve ilişkinin, somutlaştırma ve sahneleme yoluyla ele alındığı, eyleme dayalı bir grup terapisi yöntemidir. Bireyin gelişimi ve tedavisi grup içinde ve grup dinamikleri sayesinde sağlanır.

Somutlaştırma teknikleri; sorunların gözle görülür, etrafında dolaşılabilir, uzaktan ve yakından, içeriden ve dışarıdan incelenebilir hale gelmesini sağlar. Bunun en iyi yanı somutlaşanın anlaşılabilir, değiştirilebilir, dönüştürülebilir olmasıdır. Kişiye karmakarışık gelen, bir türlü içinden çıkamadığı durum ve sorunlar netleşir, sadeleşir, çarpanlarına ayrılır. Bu durum, hem sorunları çözülür kılar hem de bireye sorunlarını çözmek ve kendini geliştirmek için harekete geçme cesareti verir.

Sahnelemeler için teatral bir rol yeteneğiniz olması gerekmez. Ruhsal kondisyonu grup terapisine elverişli olan herkes kolaylıkla psikodrama oyunlarında yer alabilir.

Süreç
8 – 14 kişilik gruplarla, 14 günde bir çalışılır
Seanslar 2 saat 15 dakikadır.
Gruplar Eylül-Temmuz arasında çalışır. Temmuz-Ağustosta ara verilir.
Grup genellikle iki yıl sürer, bireyin katılım süresi isteğine bağlıdır.

Başlangıç
Grup üyeleri grup başlamadan önce ön görüşmeyle belirlenir ve hep aynı üyelerle çalışılır. Ön görüşme, deneyimsel terapi ve yaşantı gruplarında prosedür gereğidir. Hem terapistin sizi tanıması, hem de sürecin detaylarını aktarabilmesi içindir.

Çalışma alanları
Yalnızlık ve izolasyonun yarattığı sorunlar
Anda olamama hali, geçmiş ve gelecekte yaşama
Hiçbir yere ait hissetmeme, yabancılaşma
Sürekli yanlış seçimler yapma döngüsü
Utangaçlık, çekingenlik, içe kapanma
Kendini ifade sorunları
Kendine ya da başkalarına güven sorunları
Köken aile ile ilgili çocukluktan gelen yerleşik sorunlar
Amaçsızlık, işe yaramazlık duygusu
Depresif ve çökkün duygudurum
İlişki sorunları
İlişki kuramamakla ilgili sorunlar
Kararsızlık
Spontan davranamama, harekete geçememe
Sosyal fobi
Duygusal ya da zihinsel karmaşa
Yön tayini ile ilgili sorunlar
Yaratıcılığını kullanamama, insiyatif sorunları
Kendini gerçekleştirmede yaşanan zorluklar
Anlam arayışı / anlamsızlık krizleri…

Bütün çalışmalar;
grup içi güven ve huzurun sağlanmasını,
bireyin grup içinde gelişimini ve tedavisinin yapılmasını,
grup üyelerinin yaratıcılık ve spontanlıklarının aktive edilmesini,
üyelerin kendi sorunlarını görür, anlar, çözer hale gelmelerini,
başkalarına nasıl yardım edebileceklerini öğrenmelerini,
anlamlı ve derinlikli ilişkiler kurmanın tatminini yaşamalarını,
kendilerini ve başkalarını daha iyi tanır ve karşılar hale gelmelerini içerir.

Ücretsiz ön görüşme randevusu için: 0542 464 50 80