Yaratıcı Psikoloji

Yaratıcı Psikoloji

Yetişkinler için keşif oyunları

Nedir?

Yaratıcı Psikoloji Atölyesi; psikodrama teknikleriyle yapılandırılmış interaktif oyunlardan oluşan bir deneyim ve kişisel gelişim platformudur.

Kimler için?

– Kendini tanımak
– içgörü ve farkındalığını arttırmak,
– bireysel potansiyelini gerçekleştirmek,
– yaratıcılığını ve gizli yeteneklerini hayata geçirmek,
– sözlü ve sözsüz ifadeyi akıcı hale getirmek,
– başkalarını daha iyi anlamak,
– sosyal etkileşim yetilerini geliştirmek,
– ilişkilerindeki aksaklıkları gidermek,
– sorunlarına işlevsel çözümler üretebilmek,
– gündelik ve varoluşsal zorluklara karşı daha esnek ve dayanıklı olmak,
– deneyimlerinden haz almak,
– hayatını anlamlandırmak,
– yaşamını renklendirmek isteyenler için.

(Sanatçı ve edebiyatçılar için de yaratıcılığı destekleyen bir çalışmadır)

İşleyiş ve içerik

Psikodrama, sanat yönetmenliği ve yaratıcı yazarlık alanındaki birikimime dayanarak derlediğim eyleme yönelik terapötik oyunlar, spontanlığı aktive eden ve doğal yaratıcılığı hayata geçiren birer çerçeve işlevi görüyor. Oyunlara katılımcıların hem kendi iç dünyalarında hem de grupla birlikte, güvenle ve hazla yolculuk edebilecekleri araçlar gözüyle de bakılabilir.

Her oturumda bir ve birkaç oyun oynanır ve bu oyunların uyandırdığı duygu ve düşünceler grupla paylaşılır.

Çerçeve ve kurallar bellidir ama bireysel içerikler oyun sürecinde ortaya çıkar. Bu bakımdan her oturum kendi içinde ayrı bir macera, yeni keşiflere açılan bir kapı niteliğindedir.

Ne yarar sağlar?

Yaratıcı Psikoloji Atölyesinin iyileştirici ve geliştirici etkisi, ana hatlarıyla; karşılaşma temelinde çalışmamızdan, somutlaştırma tekniklerini kullanmamızdan, bu sayede yaratıcılık ve spontanlığı aktive etmemizden kaynaklanır.

Karşılaşmalar

“Yaratıcılık, bir karşılaşma edimi içinde ortaya çıkar ve karşılaşma merkez alınırsa anlaşılabilir” der Rollo May. Bu görüşün doğruluğuna kendi yaşam deneyimlerimde ve profesyonel psikoterapi pratiğimde yüzlerce kez tanık oldum. Bu bakımdan Yaratıcı Psikoloji Atölyesi de, karşılaşma temeli üzerinde yapılanıyor.

Katılımcılar atölye oyunları içinde; hem kendileriyle, hem diğer katılımcılarla, hem de kendi içlerindeki merkezi hikayelerle derin katmanda karşılaşırlar.

Bu; kendilerini, başkalarını ve hayatı daha yakından tanımak, anlamak ve anlamlandırmak adına oldukça zihin açıcı ve ilham veren bir deneyimdir.

Oturumlarda, gerek kişisel gelişim için, gerek sürmekte olan ve/veya başlaması düşünülen psikoterapi süreci için, gerekse ortaya konması arzu edilen sanat eserleri için önemli ve değerli içsel verilere ulaşılır.

 Somutlaştırma

Somutlaştırma teknikleri; her türlü duygu, olgu ve durumun elle tutulur, gözle görülür, etrafında dolaşılabilir, uzaktan ve yakından, içeriden ve dışarıdan incelenebilir hale gelmesini sağlar. Bunun en iyi yanı somutlaşan duygu, olgu ve durumların, artık, anlaşılabilir, değiştirilebilir, dönüştürülebilir olmasıdır. Kişiye karmakarışık gelen, bir türlü içinden çıkamadığı durum ve sorunlar netleşir, sadeleşir, çarpanlarına ayrılır. Bu durum, hem sorunları çözülür kılar hem de bireye sorunlarını çözmek ve kendini geliştirmek için harekete geçme cesareti verir.

Yaratıcılık ve spontanite

Yaratıcılık sadece bazı insanlara verilmiş bir armağan değildir. Bütün çocuklar yaratıcıdır. Zamanla eğitim-öğretim sistemi onlara yaratıcı olduklarını unutturur. Gelecek kaygısı da üzerine eklenince, yaratıcı ve spontan olmayan konserve davranış örüntüleri ortaya çıkar. Böylece insan, potansiyelinin çok altında bir performansla çalışır, hayattan haz alamaz hale gelir.

Bu bakımdan yaratıcılık, sadece ortaya bir eser koymak için değil, bireyin özgün varoluşunda yaşayabilmesi, sorunlarını çözebilmesi, tatminkar ilişkiler kurması, hayatı dolu yaşaması için de gereklidir ve spontanite ile yakından ilgilidir. Spontanite; doğru yer ve zamanda uygun tepkiyi verebilmek anlamına gelir, ruh sağlığının önemli göstergelerinden biridir.

Bu bakımdan Yaratıcı Psikoloi Atölyesinde kendimizi ve başkalarını keşfetmenin, aradaki etkileşimi görünür kılmanın yanısıra, sistemin baskıladığı ve/veya erişimimizi engellediği iki önemli içsel güç kaynağını, yaratıcılık ve spontanlığı aktive etmeye de odaklanıyoruz.

Oturum planı ve süreç

Atölye, 10 ila 14 kişilik bir grup çalışması.
12 hafta boyunca, haftada bir akşam (19:30 – 21:30) çalışıyoruz.
Dileyen üyeler atölyenin devamında psikodrama yaşantı gruplarına da katılabiliyorlar.
Grup üyeleri grup başlamadan önce ön görüşmeyle belirleniyor ve hep aynı üyelerle çalışılıyor.

Ön görüşme deneyimsel terapi ve yaşantı gruplarında prosedür gereğidir. Hem terapistin sizi tanıması, hem de sürecin detaylarını aktarabilmesi içindir.

Ücretsiz ön görüşme randevusu için: 0542 464 50 80

BİLGİ ALMAK İÇİN

 

Şule Öncü

Tel: +90 542 4645080

Email: info@suleoncu.com

Valikonağı cad. No:147 Sünbül apt. D:20

Nişantaşı / İstanbul